Reparatii imobile

Primăria Oraşului Drăgăneşti-Olt

Executarea unor construcţii, demolări, modificări instalaţii, modificări inerioare-exterioare la imobilele aflate în proprietatea Statului sau în co-proprietate cu Statul

Important!

Executarea unor construcţii, demolări, modificări instalaţii, modificări inerioare-exterioare la imobilele aflate în proprietatea Statului sau în co-proprietate cu Statul, fără acordurile de mai jos (după caz), se sancţionează conform legilor în vigoare.

1. ACORD AUTORIZAŢIE CONSTRUIRE LA IMOBILE FOND DE STAT/CO-PROPRIETATE CU STATUL.

2. ACORD MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTERIOARE LA IMOBILELE FOND DE STAT ŞI CELE ÎN CO-PROPRIETATE CU STATUL;

3. ACORD BRANŞAMENT IMOBILE FOND DE STAT/CO-PROPRIETATE CU STATUL;

4. ACORD MODIFICĂRI INSTALAŢII IMOBILE FOND DE STAT/CO-PROPRIETATE CU STATUL.