Serviciul Contracte

Primăria Oraşului Drăgăneşti-Olt

1. Plata integrală a ratelor la contractele de vanzare cumpărare în baza Legii nr. 112/1995, OG nr. 19/1994 si eliberare adeverinta radiere ipoteca:

 • cerere - descarcă aici
 • copie act identitate titular contract sau reprezentant
 • copie act reprezentare legală
 • copie extras CF (nu mai vechi de 30 zile)

2. Transcrierea contractului de închiriere teren garaj:

 • cerere transcriere contract închiriere teren garaj - descarcă aici
 • contract de vânzare cumpărare a garajului încheiat sau legalizat la notar - descarcă aici
 • copie act identitate al cumpărătorului garajului
 • copie talon masină al cumpărătorului garajului
 • copie act proprietate imobil în zona garajului (daca adresa de domiciliul din actul de identitate diferă de zona amplasării garajului)

Notă: pentru transcrierea contractului de închiriere teren garaj, cumpărătorul trebuie să indeplinească condițiile din HCL:

 • Sa aiba domiciliul sau proprietate in zona garajului
 • Sa detina un autoturism proprietate personala
 • Nu detine in proprietate nici un alt garaj amplasat pe domeniul public sau privat
 • Are chiria pentru ocuparea terenului achitata la zi

3. Plata integrala redeventa contract concesiune: