Viceprimar

Viceprimar

 

Nume si prenume: Ciubuc Dumitru

 

Data si locul nasterii: 30.09.1962

Domiciliu: Draganesti Olt

Studii:

1977-1981 - Liceul Silvic Rm Valcea, Tehnician silvic

2001-2003 - Colegiul National Agricol Carol I Slatina - Tehnician Silvic

Experienta:

2007-2007 - SC Prosano Brasov, monitorizarea activitatii de securitate a muncii, inspector protectia muncii

Abilitati:

Permis de conducere categoria A, B.

Apartenenta politica: PSD

 


 Atributiile viceprimarului, conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale

Art. 57. - (2) Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.

(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, din randul membrilor acestuia.

(4) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.

(5) Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.

(6) Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.

(7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.