Anunt organizare procedura de inchiriere a pajistilor apartinand domeniului privat al orasului Draganesti-Olt pe o perioada de 10 ani