Proces verbal al sedintei de selectie a proiectelor privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitatile nonprofit de interes general