Proces verbal de afisare - Rezultate evaluare proiecte depuse in baza Legii nr.350/2005