Proces verbal de afisare a rezultatului evaluarii ofertelor "Servicii de tiparire a voucherelor de vacanta pe suport hartie si livrarea acestora" pentrut UAT Draganesti-Olt