Proces verbal privind afisarea rezultatelor selectiei si evaluarii proiectelor depuse pt obtinerea finantarii nerambursabile din fonduri publice alocate pt activitati nonprofit de interes generala