Proces verbal nr 13544 din 15.03.2019 incheiat cu ocazia analizarii cererilor depuse pentru inchirierea prin atribuire directa a suprafetelor de pajiste.pdf