Proces verbal privind incheierea prin atribuire directa a suprafetelor de pajiste - domeniul privat al orasului Draganesti-Olt - etapa a 2-a a procedurii