Proces verbal privind negocierea ofertei depuse privind valorificarea masei lemnoase rezultata de pe aliniamentele stradale din orasul Draganesti-Olt