Proces verbal privind preselectia dosarelor de inscriere la licitatia privind valorificarea masei lemnoase rezultata de pe aliniamentele stradale din 15.06.2018