Proces verbal privind preselectia dosarelor depuse pt valorificarea masei lemnoase rezultata de pe aliniamentele stradale din orasul Draganesti-Olt