Hotărârile autorității deliberative

Nr.Din dataTitlu
131.01.2020Modificarea HCL nr.80 din 31.10.2018 ref. la aprobare proiect și cheltuieli legate de proiect, cu privire de școala din satul Comani
231.01.2020Modificarea HCL nr.81 din 31.10.2018 ref. la aprobarea implementare proiect cu privire la școala din satul Comani
331.01.2020Menținerea rețelei școlare a orașului pentru anul școlar 2020-2021
431.01.2020Aprobarea programului manifestărilor cultural-artistice ce se vor desfășura în cursul anului 2020 la nivelul orașului
531.01.2020Aprobarea strategiei de tarifare pentru servicii de apă și apă uzată furnizată de operatorul regional SC Compania de apă Olt SA, pentru perioada 2020-2024
604.02.2020Modificarea HCL nr.82 din 31.10.2018 ref. la aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de liceul tehnologic din oraș
704.02.2020Modificare HCL nr.83 din 31.10.2018 ref. la aprobarea implementării proiectului privind liceul tehnologic din oraș
804.02.2020Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul - Modernizare sistem de iluminat public din oraș
920.02.2020Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului pentru anul 2020
1026.02.2020Modificarea și completarea HCL nr.8 din 04.02.2020 ref. la modernizarea sistemului de iluminat public din oraș
1128.02.2020Aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafețelor de pajiște, domeniu privat al orașului
1228.02.2020Aprobarea PUZ - Construire spălătorie auto și împrejmuire în strada N.Titulescu nr. 358a - beneficiar SC Albert și Geo SRL
1310.03.2020Modificarea hcl nr 71 din 16.10.2018 privind aprobarea indicatorilor teh-econ si a studiului de fezabilitate - modernizare si eficientizare sist. iluminat public
1410.03.2020Modificarea hcl nr 8 din 04.02.2020 ref. la aprobarea proiectului si cheltuielilor ale proiectului modernizare sist. iluminat public
1510.03.2020Modificare hcl nr 44 din 13.08.2018 ref. la implementarea proiectului cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale
1610.03.2020Aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului - cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale
1720.03.2020Desemnare presedinte sedinta extraordinara de indata a CL din data de 20.03.2020
1820.03.2020Modificarea hcl nr 44 din 13.08.2018 ref. la implementare proiect - cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale, aprobarea documentatie faza DALI
1920.03.2020Modificarea hcl nr 16 din 10.03.2020 ref. la aprobare cerere de finantare si cheltuieli aferente proiectului - cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale
2031.03.2020Completarea hcl nr 120 din 12.11.2019 privind aprobarea regulamentului revizuit de organizare si functionare al CL
2131.03.2020Aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare
2231.03.2020Stabilirea modalitatii de gestiune pentru activitatea - maturatul,spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice
2331.03.2020Stabilirea modalitatii de gestiune pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare
2431.03.2020Aprobarea regulamentului serviciului de iluminat public
2531.03.2020Stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului de iluminat public si aprobarea documentatiei de atribuire pt delegarea prin achizitie publica de servicii a acestuia
2631.03.2020Aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor
2731.03.2020Desemnarea unui membru titular si a unui membru supleant in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor aferente procedurii de concesionare prin licitatie publica a supraf. de terenn de 28mp
2830.04.2020hotararea nr 28 din 30.04.2020 - stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor CL in situatii exceptionale
2930.04.2020hotararea nr 29 din 30.04.2020 - aprobarea executiei bugetare pt trim.I 2020
3030.04.2020hotararea nr 30 din 30.04.2020 - indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
3130.04.2020hotararea nr 31 din 30.04.2020 - participarea UAT Draganesti la majorarea capitalului social al SC Compania de Apa Olt SA prin aport in numerar
3230.04.2020hotararea nr 32 din 30.04.2020 - modificarea HCL nr 99 din 29.08.2019 privind aprobarea ROF a cimitirelor umane
3330.04.2020hotararea nr 33 din 30.04.2020 - aprobarea criteriilor actualizate de acces la locuinta si a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj
3430.04.2020hotararea nr 34 din 30.04.2020 - prelungirea duratei contractelor de inchiriere a terenurilor din dom. public si privat al orasului
3530.04.2020hotararea nr 35 din 30.04.2020 - modificarea hcl nr 21 din 30.03.2018 ref. la implementare proiect achizitie utilaj si echipamente dotare SVSU
3630.04.2020hotararea nr 36 din 30.04.2020 - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SC URBAN ACTIV SERV SRL
3730.04.2020hotararea nr 37 din 30.04.2020 - aprobarea organigramei si a statului de functii pt SC URBAN ACTIV SERV SRL
3830.04.2020hotararea nr 38 din 30.04.2020 - aprobarea tarifelor aferente prestarii activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice
3930.04.2020hotararea nr 39 din 30.04.2020 - aprobarea tarifelor aferente prestarii Serviciului de iluminat public
4030.04.2020hotararea nr 40 din 30.04.2020 - insusirea raportului de evaluare a terenului in supraf de 1250 mp situat in t 46 p 19
Skip to content