Dispozițiile autorității executive

Nr.
Din dataTitlu
2015.01.2020dispozitia nr 20 din 15.01.2020 - aprobarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului de promovare in functia de sef serviciu
2922.01.2020dispozitia nr 29 din 22.01.2020 - constituirea grupului de lucru pentru aplicarea POAD
3127.01.2020Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al orașului Drăgăneşti-Olt pentru 31.01.2020
4830.01.2020dispozitia nr 48 din 30.01.2020 - constituirea comisiei de concurs, respectiv comisiei de solutionare a contestatiilor pt concursul organizat in data de 04.03.2020
9104.02.2020Convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al orașului Drăgăneşti-Olt pentru 04.02.2020
10717.02.2020Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al orașului Drăgăneşti-Olt pentru 20.02.2020
11120.02.2020dispozitia nr 111 din 20.02.2020 - constituirea comisiei de elaborare a documentatiilor aferente procedurilor de delegare a gestiunii prin achizitie publica
11424.02.2020Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al orașului Drăgăneşti-Olt pentru 28.02.2020
11926.02.2020Convocarea în şedinţă extraordinară - de îndată a Consiliului Local al orașului Drăgăneşti-Olt pentru 26.02.2020
12402.03.2020dispozitia nr 124 din 02.03.2020 - actualizarea componentei comisiei de la nivelul primariei responsabile cu implementarea legii 17 din 2014
13909.03.2020dispozitia nr 139 din 09.03.2020 - constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea suprafetei de 28mp
14110.03.2020Convocarea în şedinţă extraordinară - de îndată a Consiliului Local al orașului Drăgăneşti-Olt pentru 10.03.2020
15013.03.2020dispozitia nr 150 din 13.03.2020 - constituirea comisiei orasenesti pentru recensamantul general agricol
15113.03.2020dispozitia nr 151 din 13.03.2020 - actualizarea componentei comitetului local pentru situatii de urgenta
15517.03.2020dispozitia nr 155 din 17.03.2020 - constituirea comisiei de solutionare a cererilor de inchiriere a suprafetelor de pajiste
16920.03.2020dispozitia nr 169 din 20.03.2020 - desemnarea unor persoane responsabile cu constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor
17020.03.2020dispozitia nr 170 din 20.03.2020 - convocarea in sedinta extraordinara de indata a CL pentru data de 20.03.2020
17225.03.2020dispozitia nr 172 din 25.03.2020 - convocarea in sedinta ordinara a CL pentru data de 31.03.2020
17830.03.2020dispozitia nr 178 din 30.03.2020 - instituirea unor masuri ref la desfasurarea activitatii angajatilor Primariei in scopul prevenirii raspandirii noului tip de coronavirus
19410.04.2020dispozitia nr 194 din 10.04.2020 - constituirea comisiei de evaluare pt atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public
19510.04.2020dispozitia nr 195 din 10.04.2020 - constituirea comisiei de evaluare pt atribuirea contractului de delegare a gestunii a activitatii de maturat, spalat, stropire si intretinere cai publice
19613.04.2020dispozitia nr 196 din 13.04.2020 - reactualizarea componentei comitetului local pt situatii de urgenta
20324.04.2020dispozitia nr 203 din 24.04.2020 - convocarea in sedinta ordinara a CL pentru data de 30.04.2020
20427.04.2020dispozitia nr 204 din 27.04.2020 - aprobarea planului de perfectionare profesionala a functionarilor publici si personalului contractual
20629.04.2020dispozitia nr 206 din 29.04.2020 - modificarea componentei comisiei orasenesti pt recensamantul general agricol
20729.04.2020dispozitia nr 207 din 29.04.2020 - desemnarea persoanelor responsabile cu constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor incalcarii normelor
20905.05.2020dispozitia nr 209 din 05.05.2020 - constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pt atribuirea contractului - achizitie - proiectare,asistenta tehnica si executie lucrari
21314.05.2020dispozitia nr 213 din 14.05.2020 - desemnarea reprezentatilor in comisiile judetene mixte de constatare si evaluare a pagubelor la cult. agricole
21522.05.2020dispozitia nr 215 din 22.05.2020 - convocarea in sedinta ordinara a CL pentru data de 28.05.2020
22303.06.2020dispozitia nr 223 din 03.06.2020 - numirea consilierului de etica la nivelul primariei
22403.06.2020dispozitia nr 224 din 03.06.2020 - actualizarea codului etic si de integritate al functionarilor publici
22504.06.2020dispozitia nr 225 din 04.06.2020 - desfiintarea unei constructii de lemn - magazie, ridicata ilegal pe domeniul public
22604.06.2020dispozitia nr 226 din 04.06.2020 - constituirea comisiei de constatare a stadiului fizic al imprejmuirilor cimitirelor umane si propunere de masuri
22704.06.2020dispozitia nr 227 din 04.06.2020 - completarea dispozitiei nr 326 din 14.05.2018 privind desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal
24311.06.2020dispozitia nr 243 din 11.06.2020 - convocarea in sedinta de indata a CL pentru data de 11.06.2020
24411.06.2020dispozitia nr 244 din 11.06.2020 - constituirea comisiei de analizare a ofertelor depuse de servicii de paza si protectie
24818.06.2020dispozitia nr 248 din 18.06.2020 - constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public si a inventarului bunurilor din domeniul privat
25023.06.2020dispozitia nr 250 din 23.06.2020 - convocarea in sedinta de indata a CL pentru data de 23.06.2020
25123.06.2020dispozitia nr 251 din 23.06.2020 - convocarea in sedinta ordinara a CL pentru data de 29.06.2020
25225.06.2020dispozitia nr 252 din 25.06.2020 - convocarea in sedinta de indata a CL pentru data de 25.06.2020
25329.06.2020dispozitia nr 253 din 29.06.2020 - constituirea Comisiei pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021
25901.07.2020dispozitia nr 259 din 01.07.2020 - actualizarea componentei Comisiei pentru Probleme de Aparare a orasului
28109.07.2020dispozitia nr 281 din 09.07.2020 - nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala care vor distribui produse rationalizate catre populatie
28210.07.2020dispozitia nr 282 din 10.07.2020 - constituirea Comisiei de constatare si valorificare a elementelor retelei termice dezafectate aferente fostei CT 1 de la nivelul strazii Gen. Aurel Aldea
28513.07.2020dispozitia nr 285 din 13.07.2020 - actualizarea componentei Comisiei de analiza a reclamatiilor administrative privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public
29622.07.2020dispozitia nr 296 din 22.07.2020 - constituirea Comisiei de intocmire a Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta
29723.07.2020dispozitia nr 297 din 23.07.2020 - constituirea comisiei de examen pt examenul de promovare in clasa organizat in data de 11.08.2020
29924.07.2020dispozitia nr 299 din 24.07.2020 - convocarea in sedinta ordinara a CL pentru data de 30.07.2020
30428.07.2020dispozitia nr 304 din 28.07.2020 - aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul Primariei
31804.08.2020dispozitia nr 318 din 04.08.2020 - constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie - Servicii de tiparire a voucherelor de vacanta pe suport electronic
Skip to content